The People of TransportLab

Academic Staff

Research Associate

 • Dr Amir Samimi

 

Higher Degree by Research Students

 • Linji Chen
 • Teck Kean Chin
 • Yang Gao
 • Ang Ji
 • Guipeng Jiao
 • Bahman Lahoorpoor
 • Ye Li
 • Jiaqing Lu
 • Hema Sharanya Rayaprolu
 • Haotian Wang
 • Yadi Wang
 • Tingsen (Tim) Xian
 • Yue Yang
 • Mengyuan (Derek) Zhu

Alumni

 • Dr Mengying Cui
 • Sabal Sharma
 • Amir Valadkhani
 • Dr Hao Wu
 • Dong Zhao

Affiliates